Downtown Springfield Association
Get Dusted, Transylvania, Zero Zero - Halloween Pub Crawl at Outland Complex

Get Dusted, Transylvania, Zero Zero – Halloween Pub Crawl at Outland Complex

October, 26 2019 | 9:00 pm

326 South Ave. Springfield, MO 65806
www.outlandcomplex.com

$15


18 and up Halloween Pub Crawl – 1 price 15 bars – $15
Line Up:
Outland Ballroom – Get Dusted
FOH Lounge – Transylvania
Outland Zero Zero